Følg Huseiernes Landsforbund

Arv av hus og hytte

Event

13
JAN
Scandic Parken Hotell, Ålesund
  -

Hva skal skje med en persons eiendeler og verdier etter at vedkommende er død, bestemmes av de nye arvereglene. Tema uskifte, samboere og arv, fremtidsfullmakter.

Arverett-seminar i samarbeid med advokatfirma Øverbø Gjørtz
Arverett kan baseres på flere grunnlag; slektskap, ekteskap, samboerskap og testament.

Kurset gir en innføring i hvordan man best kan gjennomføre et arveoppgjør, og planlegge generasjonsskifte.
Kontaktperson:
Are Opdahl, Distriktsleder Huseiernes Landsforbund
sunnmore@huseierne.no

Registrering

Påmelding til arrangement