Følg Huseiernes Landsforbund

Håndtering av fast eiendom ved etablering og opphør av samliv

Event

27
JAN
Hotell Scandic Stavanger City, Stavanger
  -

Følgende hovedpunkter vil bli tatt opp:
Samboerforhold:
Eierskap betydning for fordeling av verdier
Samboeravtale
Samlivsavtale – betydning ved skjevdeling ved etterfølgende ekteskap
Sameieloven – tvangsoppløsning av boligsameie

Ekteskap:
Formuesordninger – felleseie/særeie
Eierskap – nærmere om begrepene felleseie/sameie
Krav til ekteskapsform – tinglysning
Hva kan ektefeller avtale nærmere om bolig ved ektepakt
Likedeling etter fradrag for gjeld
Skjevdeling – samboeravtalens praktiske betydning
Naturalutlegg – kravene til å få overta bolig på skifte
Skiftetakst – uenighet om verdsettelsen

Kuset er ved advokat Magnus Grøsfjeld