Følg Huseiernes Landsforbund

Håndtering av fast eiendom ved etablering og opphør av samliv

Event

27
JAN
Hotell Scandic Stavanger City, Stavanger
  -
Følgende hovedpunkter vil bli tatt opp: Samboerforhold: Eierskap betydning for fordeling av verdier Samboeravtale Samlivsavtale – betydning ved skjevdeling ved etterfølgende ekteskap Sameieloven – tvangsoppløsning av boligsameie Ekteskap: Formuesordninger – felleseie/særeie Eierskap – nærmere om begrepene felleseie/sameie Krav til ekteskapsform – tinglysning Hva kan ektefeller avtale nærmere om bolig ved ektepakt Likedeling etter fradrag for gjeld Skjevdeling – samboeravtalens praktiske betydning Naturalutlegg – kravene til å få overta bolig på skifte Skiftetakst – uenighet om verdsettelsen Kuset er ved advokat Magnus Grøsfjeld