Følg Huseiernes Landsforbund

Internkontroll i sameier og borettslag

Event

11
FEB
Rica Sunnfjord Hotel og Spa, Førde
  -
Loven krever at alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem – også boligvirksomheter. Vi gjennomgår forhold og systemer for internkontroll på kurset. Systemet skal hjelpe deg å kontrollere at du/dere overholder de krav som det norske lovverket stiller til alle boligvirksomheter. Kursansvarlig og foredragsholder er Geir Engebraaten fra Huseiernes Landsforbund. Engebraaten har lang erfaring innen utleie av eiendom, samt ulike styreverv og forvaltningsoppgaver i sameier og borettslag.