Følg Huseiernes Landsforbund

Kurs om tomtefeste

Event

25
FEB
Quality Hotell, Sogndal
  -
Kurset tar for seg reglane om regulering av festeavgift, festetid og forlenging og innløysing, herunder lovendringane som trådde i kraft frå 1. juli 2015. Foredragshaldar er høgsterettsadvokat Tallag Andresen i advokatfirmaet Seland.