Følg Huseiernes Landsforbund

Kurs om tomtefeste

Event

02
MAR
Quality Hotel Fredrikstad
  -
Den nye tomtefesteloven trådte i kraft i 2015. Etter hvert blir alle tomtefestere i hele landet konfrontert med virkningene og hvilke konsekvenser loven får. Hvilke konsekvenser får loven for deg? Har du festetomt, bør du absolutt få med deg dette medlemsmøtet for å få informasjon om hva tomtefestere bør være oppmerksomme på!