Følg Huseiernes Landsforbund

Skatt på bolig

Event

06
APR
Quality Hotel Saga, Tromsø
  -
Kurset er for deg som vil ha en enkel og grei innføring om skattlegging av din eiendom. Skatt på bolig generelt og særlig i forbindelse med arv og generasjonsskifte. Det gis en generell orientering om de fleste former for skattlegging av fast eiendom, herunder ved salg og utleie. Foredragsholder er advokat Dagfinn Strønstad.