Følg Huseiernes Landsforbund

Skatt på bolig

Event

06
APR
Quality Hotel Saga, Tromsø
  -

Kurset er for deg som vil ha en enkel og grei innføring om skattlegging av din eiendom.
Skatt på bolig generelt og særlig i forbindelse med arv og generasjonsskifte.
Det gis en generell orientering om de fleste former for skattlegging av fast eiendom, herunder ved salg og utleie.
Foredragsholder er advokat Dagfinn Strønstad.