Følg Huseiernes Landsforbund

62 000 huseiere fikk rettshjelp i 2016

Pressemelding   •   jan 16, 2017 10:51 CET

Foto: Arthimedes - Shutterstock

-Husleietvister er som vanlig det temaet vi får flest henvendelser om. Igjen ser vi hvor viktig det er at både utleier og leier setter seg godt inn i reglene som gjelder for husleie, og bruker gode og sikre leieavtaler. Vi kan bidra med rådgivning for utleiere både før leieforholdet inngås, underveis og ved avslutningen, og har også standard leieavtaler som sikrer klare og forutberegnelige leieforhold. Vi ser at våre leieavtaler på engelsk, polsk, urdu og arabisk også er ettertraktet.

HL har de siste årene holdt kurs for utleiere over hele landet, og oppslutningen har vært enorm. Det er et stort behov for informasjon om rettigheter og plikter i leieforholdet over det ganske land.

Ved siden av husleietvistene, er spørsmål knyttet til drift av sameier og borettslag høyt oppe på listen over saken HL får henvendelser om. Andre områder vi får spørsmål om er konflikter etter omsetning av både brukte og nye boliger, spørsmål om bygningsrett, skattespørsmål, og spørsmål knyttet til tvister mellom naboer.

- I 2016 behandlet Huseiernes Landsforbunds hovedkontor omkring 45 000 muntlige og skriftlige henvendelser. Tar vi med henvendelsene til våre distriktsrepresentanter og samarbeidsadvokater rundt om i alle landets fylker, anslår vi det totale antall henvendelser til noe over 62 000. Folk har åpenbart et stort behov for veiledning i juridiske spørsmål som knytter seg til hus og hjem, sier leder for medlemsrådgivning i Huseiernes Landsforbund Anders Leisner.

Se video om temaet her.

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere, med 220 000 medlemmer. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.