Følg Huseiernes Landsforbund

Automatiske strømmålere – hva er det og hva skal man passe seg for?

Pressemelding   •   feb 27, 2017 13:38 CET

Foto: KAE CH - Shutterstock

Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjon.

På landsbasis er den totale investeringskostnaden på rundt 10 milliarder kroner.Husholdninger og fritidsboliger utgjør ca. 2,5 millioner målepunkt av totalt 2,9 millioner målepunkt.Det er nettselskapene som finansierer investeringene og disse dekkes gjennom økt nettleie som betales av alle nettkunder. Dette vil gi en investeringskostnad per husholdning på i snitt 3500 kroner.

Kan effektivisere strømforbruket
Begrunnelsen for å bytte til automatiske strømmålere er at kostnadene til drift og vedlikehold av nettet reduseres og dette bidrar til at investeringer i nettet kan utsettes og i økt grad tilpasses nettkundenes faktiske etterspørsel og behov. Med den direkte informasjonen du som kunde mottar vil du i langt større grad enn tidligere kunne effektivisere strømforbruket ditt. Alle målerne er utstyrt med en fysisk utgang som vil gi kunden tilgang til informasjon om eget strømforbruk. Denne informasjon vil kun være tilgjengelig for deg som kunde.
-Verken nettselskap, kraftleverandører eller tjenesteleverandører har slik tilgang. De kan kun få det etter avtale med deg som kunde, sier rådgiver Elsa Näsström i Huseiernes Landsforbund.

Høyere strømregning?
I media har vi kunnet lese at kunder har opplevd at deres strømregninger har blitt dyrere og at det finnes en uro over at de automatiske strømmålerne kan brukes til å overvåke og kartlegge personers vaner i hjemmet. At strømregningen kan bli dyrere sier Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan ha en naturlig forklaring. Det kan skyldes at kunden ikke har avlest den gamle måleren riktig og avvik fra tidligere stipulert forbruk tas igjen på ny regning.
-Det kan også skyldes at den gamle måleren rett og slett målte for lite. De nye målerne er mer presise enn de gamle, sier Näsström.

Misbruk av personopplysninger
Bruk av måledata er underlagt personopplysningsloven og det finnes definerte rammer for hvordan personopplysningene som samles inn ved hjelp av automatiske målesystem kan brukes. Men det europeiske personvernombudet advarer likevel mot at denne informasjonen kan misbrukes hvis den ikke sikres forsvarlig og anbefaler at selskapene må innhente samtykke fra kundene før de bruker informasjonen til andre formål enn det som er nødvendig for å utføre virksomheten. Datatilsynet kan ikke se at det er nødvendig å behandle identifiserbare personopplysninger for andre formål enn fakturering og mener det må foreligge et gyldig rettslig grunnlag for innsamling av personopplysninger for de ulike formål. Det er kunden som har råderett over og kan bestemme hvem som får tilgang til egne data.
-Dette innebærer at nettselskap og kraftleverandører kun kan bruke de persondata som er nødvendig for å fakturere kunden. Nettselskapene kan heller ikke lagre data om kunden mer enn 3 år, sier Näsström.

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere, med 220 000 medlemmer. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.