Følg Huseiernes Landsforbund

Endelig en kommunal husleiegaranti som kan anbefales

Pressemelding   •   apr 11, 2016 09:25 CEST

-Vi har arbeidet for en skikkelig kommunal husleiegaranti i mer enn tjue år, og endeling har regjeringen kommet opp med en husleiegaranti som vi trygt kan anbefale private utleiere, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

I alle år har de kommunale husleiegarantiene som vanskeligstilte på boligmarkedet utstyres med av NAV vært av dårlig kvalitet.HL har gjentatte ganger tatt dette opp med forskjellige kommunalministere, men interessen for å gjøre noe med problemet har vært heller lunken. Utleiere som har hatt muligheten til å leie ut til leiere som kunne stille med depositum på sperret konto, eller en husleiegaranti av skikkelig kvalitet, har gjort lurt i å velge disse.

Problemet med de kommunale garantiene har vært at de ofte ikke har vært gyldige i hele leieperioden, eller at de bare har dekket husleie og ikke skader på det leiete husrommet. Aller verst har værtat utleiere ikke har kunnet få dekket sitt krav uten først å ha forsøkt å inndrive pengene fra leieren. De har altså ikke vært såkalte selvskyldnergarantier.

Regjeringen har omsider rettet opp i dette, og kommunalminister Jan Tore Sanner har nå presentert et nytt standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres interesser på en skikkelig måte.

-Det dokumentet om kommunal garanti, som «boligministeren» nå har presentert, kan vi med hånden på hjertet anbefale utleiere å bruke. Vi får håpe kommunene er seg sitt ansvar bevist, og bruker standarden aktivt i sitt arbeid med å sikre boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, sier generalsekretær i Huseiernes Landsforbund Peter Batta. Da det er opp til hver kommune å velge å bruke den nye ordningen, må utleierne som tilbyr ledig husrom til NAV eller en kommune forsikre seg om at det er den nye garantiordningen som blir benyttet i tilknytning til leiekontrakten.

Generalsekretær Peter Batta forteller i denne videoen om arbeidet med å få på plass en skikkelig kommunal husleiegaranti.

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere, med 218 000 medlemmer. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.