Følg Huseiernes Landsforbund

Hus & Bolig - eneste som øker

Pressemelding   •   mar 11, 2016 09:50 CET

Sterk tilbakegang for blader og magasiner, er konklusjonen i Den offisielle Magasinundersøkelsen fra TNS. Sammenlignbare titler har en samlet tilbakegang på 8,4 prosent fra 2014 til 2015. Hus & Bolig er den eneste tittelen som har fremgang av de største magasinene, slår TNS fast.

- Det er ufattelig trist at folk slutter å lese papiraviser og papirmagasiner. Samtidig er det svært gledelig at det finnes unntak – og at stadig flere leser Hus & Bolig, sier redaktør Nina Granlund Sæther.

Hus & Bolig gis ut av Huseiernes Landsforbund, og har ifølge den samme undersøkelsen også en svært hyggelig utvikling med hele 8,5 prosent økning i GEP-tallene. GEP er et mål på hvor mange eksponeringer en gjennomsnittlig side i et gjennomsnittlig utgave av et blad oppnår.

Se video med redaktør for Hus & Bolig Nina Granlund Sæther:

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere, med 218 000 medlemmer. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.