Følg Huseiernes Landsforbund

Husk BSU før nyttår

Pressemelding   •   des 14, 2016 13:49 CET

Foto: Pogonici - Shutterstock

Huseiernes Landsforbund oppfordrer alle ungdommer under 34 år til å benytte spareordningen Boligsparing for ungdom (BSU) for å bygge opp inngangsbilletten til boligmarkedet. Det er viktig å sette inn mest mulig av det lovlige sparebeløpet i banken før nyttår.

Det maksimale sparebeløpet i BSU-ordningen er 25 000 kroner. Av dette beløpet får du 20 prosent skattefradrag. Sparer du det maksimale beløpet, blir skattefradraget dermed 5 000 kroner. Samlet sparing i BSU-ordningen er 300 000 kroner. - Den andre store fordelen er at alle bankene gir betydelig høyere sparerente på BSU enn på andre innskudd, normalt over tre prosent rente per år. Du behøver ikke spare et fast beløp, sier rådgiver Elsa Näsström i Huseiernes Landsforbund.

Vil øke sparebeløpet
Huseiernes Landsfor­bund har tatt opp med Finansdepartementet at beløpsgrensene i BSU-ordningen må justeres løpende og holde følge med den faktiske utviklingen i boligprisene.

Finanstilsynet har pålagt bankene å kreve at boligkjøpere normalt skal ha minst 15 prosent egen­kapital.
- Dette rammer særlig de unge som mangler egenkapital eller får hjelp fra foreldre, men synes å ha små virkninger i resten av boligmarkedet. For få unge synes å utnytte dagens grenser for årlig sparing i BSU fullt ut, sier Näsström.

Boligsparing for ungdom (BSU) ble innført for vel 30 år siden som en ordning for å hjelpe unge til å spare til egen bolig. Skattefordelen forutsetter at midlene benyttes til boligformål, enten til kjøp av bolig eller til nedbetaling av lån på en bolig du har kjøpt.

I løpet av de siste 21 år er beløpsgrensene for ordningen justert fem ganger. Salgspriser for boliger har i de samme årene økt med over syv ganger.

- Vi i Huseiernes Landsforbund mener at samlet sparing i BSU-ordningen må økes til fem ganger grunnbeløpet i folketrygden. Det tilsvarer 463.000 kroner, sier Näsström.

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere, med 218 000 medlemmer. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.