Følg Huseiernes Landsforbund

Konfliktnivået ved bolighandel må ned

Pressemelding   •   okt 27, 2016 09:27 CEST

Kun åtte prosent av boligkjøperne har opplevd konflikt ved siste boligkjøp. Samtidig er bare en av tre fornøyd med takstmannens jobb.

Det kommer frem i en undersøkelse som Ipsos har gjort på oppdrag for Huseiernes Landsforbund. Undersøkelsen er gjort blant boligkjøpere som har kjøpt bolig i løpet av de siste tre årene.

– Det er ikke dramatisk når bare åtte prosent av boligkjøperne har opplevd konflikt ved siste boligkjøp. Men takstmenn må bli pålagt langt større ansvar og gjøre et grundigere arbeid med boligsalgsrapportene slik at konfliktnivået blir betydelig redusert, sier utredningssjef Kristin Gyldenskog i Huseiernes Landsforbund.

Med konflikt menes at boligeierne måtte kontakte advokat, at eierskifte- eller boligkjøpforsikring ble utløst, eller at det ble rettssak.

Seks av ti fant feil eller mangler

Seks av ti boligkjøpere fant feil eller mangler etter at de flyttet inn i boligen. Hver tiende boligkjøper fant betydelige feil eller mangler, mens halvparten av boligkjøperne fant mindre feil eller mangler. Dette er feil eller mangler boligkjøperne ikke hadde blitt informert om ved visning eller i tilstandsrapporten.

– At så mange som seks av ti boligkjøpere oppdager feil eller mangler etter kjøpet er hovedproblemet. Dette problemet løses ikke ved å gjøre tilstandsrapporten obligatorisk, sier Gyldenskog.

– Både selgere og kjøpere er amatører ved bolighandelen. Derfor må de profesjonelle aktørene, takstmenn og eiendomsmeglere, pålegges et vesentlig større ansvar. Dette bør tas inn i loven, sier Gyldenskog.

En av tre fornøyd med takstmannens jobb

Undersøkelsen viser at bare en av tre boligkjøpere var fornøyd med takstmannens jobb. – I tilfeller hvor tilstandsrapport innhentes, er det et misforhold mellom rapportens viktighet og takstmannens begrensede ansvar, sier Gyldenskog.

– Avdekkes det feil og mangler som ikke står i tilstandsrapporten, er det takstmannens ansvar å erstatte dette, sier hun.

Nesten halvparten av boligkjøperne var fornøyd med eiendomsmeglerens jobb ved kjøpet av sin siste bolig.

Se også video der leder av samfunnsavdelingen Kristin Gyldenskog forteller mer.

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere, med 218 000 medlemmer. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.