Følg Huseiernes Landsforbund

Nytt styre i Huseiernes Landsforbund

Pressemelding   •   mai 22, 2017 12:00 CEST

Fra venstre: Stian Wessel, Cecilie Thorbjørnsen, Anne Kristin Vie, Gunnar Hovland, Lena Drønnesund, Espen Kheradmandi og Hege Hafnor. Styremedlemmene Morten Walthinsen og Peter Batta var ikke til stede da bildet ble tatt.

På Huseiernes Landsforbunds (HL) landsmøte som ble avholdt i Trondheim 19.-21. mai 2017 ble det valgt nytt styre for perioden 2017-2019.

Leder: Stian Wessel, Akershus

Nestleder: Anne Kristin Vie, Oslo

Styremedlemmer:

Lena Drønnesund, Akershus

Hege Hafnor, Nordland

Gunnar Hovland, Trøndelag

Cecilie Thorbjørnsen, Aust-Agder

Morten Walthinsen, Troms

Peter Batta, Akershus

Espen Kheradmandi, ansattes representant

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere, med 220 000 medlemmer. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.